Concrete Activiteiten

Leerprogramma’s
Met relevante samenwerkingspartners opzetten, begeleiden en coördineren van de uitvoering van leerprogramma’s voor sociaal wijkteams waarin professionals vanuit verschillende vakgebieden en met uiteenlopende achtergronden samenwerken.
Voorbeeld
Coördineren van het leerprogramma voor 7 proeftuinen van ouder- en kindteams voor de gemeente Amsterdam en meewerken aan de opzet van het generalistisch leerprogramma van de Amsterdamse Samen DOEN teams.

Vakmanschap
Begeleiding van professionals bij de vormgeving en positionering van hun vakmanschap. Dilemma’s waar professionals bij de implementatie van nieuwe werkwijzen in het sociale domein tegenaan lopen, staan centraal. Via concrete casuïstiek gaat het erom hoe je als professional je vakmanschap zo kunt inzetten dat de eigen kracht van de cliënt/ burger en zijn netwerk wordt versterkt en uitgebreid en aansluit bij eisen in het kader van de decentralisatie.
Voorbeeld
Begeleiden van ambtenaren/ professionals in gemeenten in Oost- en West Nederland bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van het Wmo loket.
begeleiden van (teams van) professionals in verzorging- en verpleeghuizen, MEE, Vangnet & Advies van de GG&GD, Juliana Kinderziekenhuis bij de
implementatie van (nieuwe) werkwijzen door reorganisatie en/of decentralisatie.

Werkconferenties
Organiseren en coördineren van werkconferenties voor professionals, gemeenten, organisaties, bewoners et cetera.
Voorbeeld
Organiseren van conferentie generalisten – specialisten, over afstemming en mogelijke samenwerking in de (jeugd)zorg voor de gemeente Amsterdam. Organiseren van stedelijke bijeenkomsten over inhoudelijke en/of beleidsmatige onderwerpen voor de Amsterdamse ouder- en kindteams.