sociaal5
Begeleiding van sociaal wijkteams en nieuwe vormen van professionele samenwerking in buurten en wijken.
Ik verbind mogelijkheden van (professionals van) uitvoerende organisaties met wensen van gemeenten.
Door het opzetten, begeleiden en coördineren van professionaliseringstrajecten draag ik bij aan de innovatie
van het werkveld in het sociale domein.